Standard Protect - osiguranje životnog standarda osiguranika

Standard Protect je osiguranje zaštite životnog standarda, kojim se vlasnici transakcijskih računa u Privrednoj banci Zagreb mogu osigurati uslijed sljedećih rizika:

             smrti kao posljedica nesretnog slučaja

             privremene  nesposobnosti za rad (bolovanja) 

             poslovno ili osobno uvjetovanog otkaza.

Ugovaranje police je brzo i jednostavno, bez liječničkog pregleda i dodatne dokumentacije, a ovisno o potrebama, klijent sam izabire opciju, odnosno kombinaciju osiguranih rizika u pokriću s pripadajućom visinom naknade iz osiguranja.

U slučaju nastupa osiguranog slučaja, naknada iz osiguranja/osigurnina isplaćuje se izravno  osiguraniku. Dobivenom naknadom mogu se podmiriti troškovi života, liječenja ili prijevoza te kreditne obveze, ukoliko ih ima, te lakše prebroditi bilo koju vrstu financijskog problema koje su donijeli povećani troškovi i smanjeni prihodi.

Standard Protect policu možete brzo i jednostavno ugovoriti u svim poslovnicama Privredne banke Zagreb.

 PBZ 200x100