Prijava štete - EW&AD

podijeliti

Produljeno jamstvo i slučajno oštečenje uređaja

Naputak za prijavu štete za rizike:

Produljeno jamstvo i slučajno oštećenje uređaja

 • Po nastanku osiguranog slučaja, Osiguranik ga je dužan prijaviti Administratoru pozivom na besplatni broj telefona 0800 806 382
 • Po zaprimljenoj prijavi štetnog događaja, Administrator će uputiti Osiguranika na servis u kojem može izvršiti popravak.
  Osiguranik nije ovlašten samostalno odabrati servis u kojem će se popravak proizvoda izvršiti te bilo kakvi troškovi nastali u servisu koji nije odobren od strane Administratora nisu u osigurateljnom pokriću.
 • Dokumentacija koju je Osiguranik dužan dostaviti Administratoru, a u svrhu obrade odštetnog zahtjeva je slijedeća:
  • Obrazac prijave štetnog događaja Ugovor o osiguranju (na traženje Administratora)
  • Dokaz o kupnji proizvoda i plaćenoj premiji osiguranja
  • Jamstveni list za proizvod po kojem se prijavljuje štetni događaj
 • Dokumentaciju Osiguranik može dostaviti na slijedeći način:
  • e-mailom na adresu: osiguranje-ea@bnpparibas.com
  • faxom na broj: +385 (0)1 5393 111
  • poštom na adresu: BNP Paribas Cardif osiguranje d.d., Ivana Lučića 2a, 10 000 Zagreb