Credit Protect

Osiguranje korisnika kredita


Proizvod koji osigurava otplatu kredita u slučajevima:

 • privremene nesposobnosti za rad (bolovanja dužeg od 45 dana),
 • prestanka radnog odnosa (otkaza) ili
 • smrti uslijed nesretnog slučaja ili bolesti.


Prednosti za osiguranika:

 • dodatna sigurnost u slučaju nepredviđenih događaja
 • očuvanje standarda i u nepovoljnim životnim situacijama
 • ekonomska sigurnost za obitelj
 • mogućnost spokojnijeg traženja novog posla
 • pokrivanje mjesečnih anuiteta tijekom liječenja ili u slučaju otkaza
 • besplatna pravna pomoć u slučaju prekida radnog odnosa
 • besplatno savjetovanje u traženju novog radnog mjesta
 • isplata naknade štete bez obzira na postojanje drugih polica osiguranja
 • povoljnija premija osiguranja u odnosu na individualne police osiguranja
 • jednostavno i brzo ugovaranje osiguranja

Po nastupu osiguranog slučaja bolovanja dužeg od 45 dana, BNP Paribas Cardif će korisniku osiguranja isplatiti iznos koji odgovara iznosu anuiteta kredita za svakih uzastopnih mjesec dana nesposobnosti za rad.

Po nastupu osiguranog slučaja prestanka radnog odnosa (otkaz), BNP Paribas Cardif će korisniku osiguranja platiti iznos koji odgovara visini anuiteta kredita za svakih mjesec dana uzastopne nezaposlenosti.

Po nastupu osiguranog slučaja smrti osiguranika (uslijed bolesti ili nezgode), BNP Paribas Cardif će korisniku osiguranja isplatiti ostatak duga po Ugovoru o kreditu sukladno planu otplate kredita.

Dostupno kod partnera:


 

Veneto 200x55