Credit Protect - "I u dobru i u zlu"

Zagreb, 23. veljače 2015. – Credit Protect osiguranje korisnika stambenih kredita

Kako biste bezbrižno proveli nadolazeće godine, BNP Paribas Cardif osiguranje svim klijentima Zagrebačke banke
koji su ugovorili Credit Protect osiguranje uz stambeni kredit, poklanja dodatne pogodnosti.
Credit Protect osiguranje uz stambene kredite oplemenili smo dodatnim pogodnostima u sljedećim situacijama:

* vjenčanje

* rođenje ili posvojenje djeteta

* razvod braka

Osiguranicima koji ostvare pravo na dodatne pogodnosti isplaćuje se iznos jednog anuiteta u korist kreditne partije osiguranika

Realizaciju pogodnosti osiguranik ostvaruje predočenjem pristupnice i službenih dokumenata (vjenčanog lista, rodnog lista djeteta, pravomoćnog rješenja o razvodu braka) iz kojih je vidljivo da su ostvarene pretpostavke za realizaciju prava prema navedenim pogodnostima

Navedene pogodnosti primjenjuju se na nova i postojeća osiguranja uz stambene kredite

Isplata jednokratne naknade iz osiguranja ograničena je na jedan događaj tijekom trajanja osiguranja, odnosno po jedna naknada za slučaj vjenčanja, rođenje/posvojenje djeteta i za razvod braka tijekom trajanja osiguranja

Pravo na ostvarenje isplate po dodatnim pogodnostima imaju:
        * Osiguranik kojemu se rodilo dijete
        * Osiguranik koji je posvojio dijete
        * Osiguranik koji se vjenčao i/ili razveo

Osiguranici sa stambenim kreditom s mjesečnom otplatom premije pravo na ostvarenje isplate stječu po isteku godine dana osiguranja

1